Europe


       ทวีปยุโรป เป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือ มีพื้นที่ 10,600,000 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ทิศตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน ยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย คล้ายเป็นคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า ยูเรเชีย (Eruasia) ทวีปยุโรปสามารถแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคใหญ่ ๆ ได้แก่

            1. ยุโรปเหนือ
            2. ยุโรปตะวันตก
            3. ยุโรปตะวันออก
            4. ยุโรปใต้ยุโรปเหนือ ประกอบด้วยประเทศ
       1. เดนมาร์ก
       2. ฟินแลนด์
       3. ไอซ์แลนด์
       4. ไอร์แลนด์
       5. นอร์เวย์
       6. สวีเดน
       7. เอสโตเนีย
       8. ลัตเวีย
       9. ลิทัวเนีย

ยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยประเทศ
       1. ออสเตรีย
       2. เบลเยียม
       3. ฝรั่งเศส
       4. เยอรมนี
       5. ลิกเตนสไตน์
       6. ลักเซมเบิร์ก
       7. เนเธอร์แลนด์
       8. สวิตเซอร์แลนด์
       9. สหราชอาณาจักร

ยุโรปตะวันออก ประกอบด้วยประเทศ
       1. เบลารุส
       2. บัลแกเรีย
       3. สาธารณรัฐเช็ก
       4. ฮังการี
       5. มอลโดวา
       6. โปแลนด์
       7. โรมาเนีย
       8. รัสเซีย
       9. สโลวาเกีย
      10. ยูเครน

ยุโรปใต้ ประกอบด้วยประเทศ
       1. แอลเบเนีย
       2. อันดอร์รา
       3. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
       4. โครเอเชีย
       5. กรีซ
       6. อิตาลี
       7. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
       8. มอลตา
       9. โปรตุเกส
      10. ซานมารีโน
      11. สโลวีเนีย
      12. สเปน
      13. เซอร์เบีย
      14. มอนเตเนโกร
      15. คอซอวอ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...